Alkavassa merkintöjen sarjassa tarkastelen tiedonhankintaa sisältävien oppimistehtävien suunnittelua sellaisiksi, että ne tosiaan edellyttävät aitoa tiedonhankintaa eivätkä ole suit sait sukkelaan ratkaistavissa Googlen ja kopioinnin avulla. Aihe kuuluu niihin, joissa opettajan ja informaatikon osaamiset voivat menestyksellisesti kohdata, etenkin, jos kumpikin hieman kurottaa toisen puoleen pois tutuimmilta mukavuusalueiltaan.

Sarjan tunnukseksi olen valinnut oheisen kuvan luodinkestäväksi suunnitellusta autonrenkaasta. Rengas on esimerkkinä mielestäni oivaltavasta ajattelusta, jossa on lähdetty uuteen suuntaan totunnaisten ratkaisujen toistamisen ja parantelun sijasta. Näin pitäisi mielestäni menetellä myös oppimistehtävien suunnittelussa. Renkaasta kertoo enemmän esimerkiksi Mark Rutherford CNET News -sivuston 17.11.2008 julkaistussa artikkelissa New honeycomb tire is 'bulletproof'

1293620550_img-d41d8cd98f00b204e9800998e

Uusiksi ajateltu autonrengas ei puhkea. Lähde: CNet News. Käyttöoikeus: sitaattioikeus.

Tuomo Kakkonen katsastaa nettiplagiointia paljon lupaavalla otsikolla "Plagiarismi sekä sen havaitseminen ja estäminen Internet-aikakaudella" (Kasvatus 2007:4). Plagioinnin estämisessä kirjoittaja korostaa erilaisia sosiaalisia menetelmiä: opettajat toimivat esimerkkeinä ja oppilaitoksen kokonaisuutena on tuotava esiin suhtautuminen plagiointiin. Plagioinnin havaitsemiseen liittyvät ratkaisut perustuvat tekstin lukijan ammattitaitoon havaita esimerkiksi tekstin epäyhtenäisyys; vasta näiden osaamisten jälkeen otetaan esiin tekniset välineet.

Tämän artikkelisarjan kannalta erityisen osuvaa antia Kakkosen artikkelissa ovat seuraavat plagiointia vaikeuttavat ratkaisut:

  1. Tehtävien rakenne tehdään useita näkökulmia vertailevaksi.
  2. Tehtävien tekeminen valvotussa tilanteessa.
  3. Kirjoittamisprosessista keskusteleminen opiskelijoiden kanssa työn edetessä.
  4. Edelliseen liittyy erilaisten metatekstien, kuten suunnitelmien edellyttäminen. Tämän logiikan mukaan valmiita tekstejä voi netistä löytyäkin, mutta vaiheittain dokumentoituja ja tehtävänantoihin sopivia tuskin.
  5. Tehtävien muoto suunnitellaan vaihtelevaksi ja perinteisestä esseestä poikkeavaksi.

Kovin käytännölliseltä ei tunnu suositus, että opiskelijoiden pitäisi liittää työhönsä kopiot käytetyistä lähteistä. Kyseessä vaikuttaa olevan eräänlainen manuaalinen Urkund. Opiskelijat voivat täysin perustellusti kyseenalaistaa tuon lähestymistavan ekologisesti kestämättömänä ja teknisesti kömpelönä. Myöskään opettajat eivät kaipaa tehottomia menetelmiä muutenkin niukkoja resurssejaan kuluttamaan, ellei tarkoitus ole käyttää niitä pelkästään pelotteena.

Tämän sarjan merkintöjen edetessä pyrin löytämään toimintamalleja, jotka tarjoavat eväitä erityisesti opettajien ja kirjaston yhteistyölle opiskelijoiden omaan ajatteluun ja sitä sekä lähteitä eettisesti yhdistelevään kirjoittamiseen kannustamisessa.

 Creative Commons License 
Tämä teos jonka tekijä on Juha Kämäräinen on lisensoitu Creative Commons Nimeä- Tarttuva 1.0 Suomi lisenssillä.