Erinäisiä vuosia sitten vaimoni tuli henkilöstökoulutuksesta kiukkua puhisten. Jos Heli Laaksosen Pulu uis -kokoelma olisi ollut jo tuolloin olemassa, elämänkumppani olisi saattanut siteerata: Mää en tahro olla luav. Mää en tahro oppi uut taitto-ohjelma. (Lehm ja koiv, kokoelmasta Pulu uis: runoja, Sammakko 2002.) Hän oli varoittamatta kohdannut ilmiön, jota tässä nimitän voi-kieleksi.

2012031.jpg

Kielillä voita. (Lähde ja käyttöoikeus: http://www.netxtra.se/ sitaattioikeus)

Voi-kieli on asiantuntijan, konsultin ja kouluttajan helmasynti. Myös myyjät ja palveluitaan markkinoimaan masinoidut virkamiehet käyttävät sitä. Useimmat tämän tekstin lukijoista tuntevat sen. Aika monet osaavat sitä. Itse käytin sitä toivoakseni vain pari kertaa edellisessä merkinnässä LinkedIn: työväline vai taas yksi leikkikehä netissä?

Innostuvalle asiantuntijalle sattuu usein, että hän haluaa ikään kuin antaa kuulijalleen tai lukijalleen kaiken kerralla, kertoa esittelemästään järjestelmästä tai muusta välineestä mahdollisimman paljon.Silloin hän alkaa käyttää voi-kieltä: ja sitten, kun tästä klikkaa oikealla, niin voi helposti ottaa käyttöön tällaisen ikkunointioption; sen avulla voi kätevästi tarkastella useita dokumentteja samalla kertaa, jos... ja niin edelleen, ja niin edelleen, loputtomiin.

Voi-kieltä käyttävä puhuja tai kirjoittaja kokee itsensä lineaarisen esitystavan vangiksi; mahdollisuus esittää asioita vain yksi kerrallaan jonossa tuntuu kahleelta, kun sanottavaa olisi niin paljon. Hän haluaisi läväyttää koko kuvan esiin, ei pahantahtoisuuttaan, vaan avuliaisuuttaan. Silloin hänen esitykseensä ilmaantuu voi-kieli ja sen rakenne alkaa haaroa. Hän haluaa tarjota kustakin lisämahdollisuudesta kuulijalleen edes pienet maistit ennen kuin on taas jatkettava seuraavaan isompaan aihekokonaisuuteen. Tulos muistuttaa rakenteellisesti, ei sisällöllisesti tai kirjallisilta ansioiltaan, Joycen Odysseusta.

Verkkorakenteiden käsittelyalgoritmeissa tunnetaan kaksi peruslähestymistapaa, syvyyshaku ja leveyshaku. Ensinmainittu käy rakenteen haara kerrallaan niin syvälle kuin sitä riittää, jälkimmäinen taas "kuorii" rakennetta kerros kerrokselta poikkipäin. (Näitä linkkejä en sitten suosittele, paitsi matemaatikoille ja masokisteille: leveyshaku & syvyyshaku.) Voi-kieli synnyttää syvyyshakua, sen käyttäjä koluaa yksityiskohdan toisensa jälkeen ennen kuin malttaa palata taas "pinnalle" jatkamaan esityksensä päälinjaa. Mutta entäs, kun ohjelmat (tai kirjaston käyttösäännöt) kuitenkin ovat mutkikkaita, maailmassa on virhe?

En ole ihan varma, mitä mieltä olen tutoriaaleista, askel askeleelta etenevistä oppimateriaaleista, joita käytetään paljon nimenomaan perehdytettäessä käyttäjiä tietojärjestelmien ominaisuuksiin. Tutoriaali on harkittu yhdistelmä leveys- ja syvyyssukelluksia. Se on tietystä näkökulmasta järjestelmään tehty läpileikkaus, yleensä sen avulla opitaan tietty yleinen toimintamalli ja tarpeellinen rutiini.  Tutoriaalin paneutuva käyttö vaatii keskittyneen mielentilan,   pienimuotoisen flow'n saavuttamista. Kun tähän mielentilaan pääsee, tutoriaalimuoto alkaa toimia, mutta riittääkö etenkään nuoremmalla "nykyihmisellä", kirjastolaisia tietysti lukuunottamatta, aikaa ja kärsivällisyyttä moiseen? Tehokasta ehkä, mutta kognitiivisesti rankkaa.

On kaiketi niin, että jos kohde on riittävän mielenkiintoinen, myös vapaamuotoinen kokeilu ilman erityisiä ohjailuja johtaa jonkinlaisen osaamistason syntyyn. Siitä voidaan sitten jatkaa, jos on tarvetta, kiinnostusta ja oikeanlainen materiaalin esitystapa. Valitettavan harvoin on. 

Liisa Ilomäki on tuoreessa väitöskirjassaan The effects of ICT on school: teachers' and students' perspectives aika pessimistinen koulujen kyvyistä hyödyntää tietotekniikkaa pedagogisesti. Tiivistelmän sanoin: There is a generation gap in ICT use and competence between teachers and students. This is apparent especially in the ICT-related pedagogical practices in the majority of schools.   

Vaimoni kohtasi voi-kielisen, pedagogisesti ymmärtämättömän sisältöammattilaisen, tässä tapauksessa julkaisuohjelman ammattikäyttäjän. Ammattilainen läväytti koko osaamisensa kerralla hänen silmilleen, näin asiakkaasta tuntui. On myönnettävä, että hänen ärtynyt kommenttinsa kolahti minuun myös ammatillisesti. Olen siitä lähtien koettanut vaihtaa voita helpommin sulaviin muotoihin.