Opettajakoulutuksessa käynnistyy toinen iso kokonaisuus, opettaja luotsina -näkökulma. Samaan aikaan olen aloittamassa työskentelyä koulutushankkeen informaatikkona.

Olen alustavasti kuvannut hankeinformaatikon positiota seuraavasti: "Kehittynyt muoto kirjastollisen tiedonhallintaosaamisen saamiseksi hankekäyttöön on erityisen hanke­infor­maatikon toimenkuvan kehittä­minen. Hankeinformaatikko on hanketoimintaan perehtynyt tiedon­hankinnan, -hallinnan ja -muodostuksen osaaja, joka kykenee ylittämään eri tiedonlajien ja toimin­ta­ympäristöjen rajoja ja toimimaan välittäjänä näiden välillä."

Useiden limittäisten viitekehysten ja muiden jäsennysten kanssa toimiminen taitaa olla kaiken nykyaikaisen henkisen työn ominaispiirre. Missään toiminnassa ei ole vain jotakin yhtä lajia tai näkökulmaa - ja kovin tylsäähän sellainen olisikin. Vähintään asiantuntijan substanssiosaaminen kohtaa asiakkaan näkökulman joko välittömästi tai tulosten käyttäjien ja näiden antaman palautteen muodossa.

Tässä alullaan olevassa casessa koen olevani tiedon mallintajan ja erilaisten tietopalveluiden ja -resurssien käytön tukijan roolissa. Asiakkaiden tavoitteena on hankkeen tukemana saada erästä ongelmakenttää avatuksi - luoda ja kuvata uudenlaisia toimintatapoja ja niiden tietopohjaa.

Opettajakoulutuksen näkökulmasta minun pitää opettajaopiskelijana nähdä siinä pedagogiset jäsennykset, joita on luultavasti enemmän kuin yksi.  Asiakkaiden ydintoiminta ja tiedonmuodostuksen näkökulman ottaminen siihen muodostavat näkökulmaparin. Siinä onneksi prioriteettijärjestys on selvä: hevonen on rattaiden edessä eikä päinvastoin.

1263542935_img-d41d8cd98f00b204e9800998e

Näkökulmien hybridi.

Lähde ja käyttöoikeus: (c) Dutch Nationaal Archief, posted on Flickr by Liftarn. The copyright holder of this file, the Dutch Nationaal Archief, allows anyone to use it for any purpose, provided that the copyright holder is properly attributed. Redistribution, derivative work, commercial use, and all other use is permitted. Attribution: Spaarnestad Photo, via Nationaal Archief. (Wikimedia Commons)

Keskeistä tulee olemaan ajatus kiinnostuksen kohteiden rikastamisesta eri tiedonlajeja yhdistelemällä. Tässä puolestaan ei prioriteettijärjestys ole ollenkaan selvä, ei sinne päinkään. Ennalta ei voida sanoa, mitkä tiedonlajit ja lähteet tulevat olemaan ensisijaisia, vaan sen tulee näyttämään tiedonmuodostusprosessi toteutuessaan. Siksi olisi täysi mahdottomuus lähteä tällaiseen hankkeeseen "kirjastokylki edellä".

Alustavasti näyttää siltä, että tärkeätä on asiakkaiden tekemä kiinnostuksensa kohteiden analyysi ja selventäminen samalla kun kokonaisuuteen vähitellen kudotaan informaatiota uusista näkökulmista. Käsitykset tulevat siis muuttumaan, niiden oikeastaan pitääkin muuttua työskentelyn aikana. Jotta tämä voisi tapahtua, tiedon hankinta niveltyy olemassa olevan tiedon tunnistamiseen ja uuden tiedon tuottamiseen. Siksi hankeinformaatikon tehtäviin kuuluu myös kirjoittamisen fasilitointi ja siihen osallistuminen asiakkaiden toivomilla tavoilla. Vähintään on oltava henkinen valmius ryhtyä siihen tarpeen vaatiessa nopeastikin.

Koin aikanaan erittäin mielenkiintoisen elämyksen lukiessani erään järjestön historiikkia. Lukukokemuksesta tuli mieleen reikäleipä: ympärillä tuhtia, hyvin tehtyä materiaalia - keskellä tyhjää. Edellä kirjoitin nyt olosuhteiden pakosta hieman samalla tavoin.

Creative Commons License
Tämä teos jonka tekijä on Juha Kämäräinen on lisensoitu Creative Commons Nimeä- Tarttuva 1.0 Suomi lisenssillä.