Tätä blogia voi yhtä perustellusti luonnehtia niin oman ammattillisen kasvun, verkostoitumisen (ai, että minä inhoan tuota sanaa, mutta en parempaakaan keksi - rihmoittumisen?), osaamisen jakamisen kuin markkinoinninkin välineeksi. Bloginpitäjä on vapaa informaatikko.

Aloitan bloginpidon tilanteessa, jossa olen voinut liki kolmen vuoden ajan samanaikaisesti sekä kehittää osaamistani tiedonhankinnan ja -hallinnan alueilla että käyttää ja jakaa sitä asiakkaideni hyödyksi.

Tuolloisen organisaationi - Laurea-ammattikorkeakoulun - mielestä (tai jostain mielestä, sillä Laurea on hyvin, hyvin monimielinen) on tärkeää olla innovatiivinen. Se on jopa niin tärkeää, että julkisessa puheessa sanaa "innovatiivinen" on Laurean edustajan havaintojeni mukaan käytettävä suunnilleen kerran minuutissa.

Kehittäminen, projektit ja hankkeet, on tärkeää. Mutta kun kehittämisestä siirrytään tekemiseen, palvelun tuottamiseen, liikutaan jonkin hyvin säröisen maaston yli. Tämä on ymmärrettävää, sillä hankkeisiin liittyy ajatus, että ne sekä aloitetaan että lopetetaan hallitusti. Useissa tapauksissa ne tämän jälkeen myös unohdetaan. Mutta entä jos hankkeen tuloksena syntyy uusi palvelu? Tällöin mitataan organisaation herkkyyttä toimia innovatiivisesti eikä pelkästään puhua siitä.

Laurea-ammattikorkeakoulun Hyvinkään toimipisteen kirjastossa luotiin uusi palvelukonsepti. Siinä yhdistyy toisiinsa elementtejä esimerkiksi perinteisestä kirjastollisesta tietopalvelusta, mikrotuesta sekä opetuksesta ja tutkimuksesta. Yhteinen nimittäjä on asiakkaiden tiedonhankinnan ja -hallinnan tarpeet, niiden tunnistaminen ja ennakointi. Asiakkaita ovat olleet yksittäiset opiskelijat, opiskelijaryhmät, opettajat, muu henkilökunta ja hankkeissa muodostuvat toiminnalliset organisaatiot. Palvelun tavoite on ollut tukea asiakkaita heidän tiedonhankintaa ja -hallintaa sisältävissä toimissaan, etenkin auttaa heitä ratkaisemaan ilmeneviä pulmia ja löytämään uusia etenemisteitä ja -suuntia. Aika näyttää, missä muodossa konseptia voidaan jatkossa hyödyntää. Tämän blogin keskeinen tarkoitus on "kirjoittaa auki" ja jakaa siihen liittyvää oppimaa ja osaamista.

Creative Commons License
Tämä teos jonka tekijä on Juha Kämäräinen on lisensoitu Creative Commons Nimeä-Tarttuva 1.0 Suomi lisenssillä.