Informaatiotutkimuksen opiskelijoita on toisinaan moitittu siitä, että he kykenevät haalimaan tietoa loputtomasti, mutta kirjoittamaan ryhtyminen, etenkin kun Isosta G:stä on kyse,  on yhtä vaikeaa (ellei vaikeampaakin) kuin opiskelijoilla yleensä. Nääs, kun pitää ensin varmistaa asiat.

 

Puhkutaan se ensin ilmaa täyteen. Pallon laajan kuvun hallinta täyttövaiheessa on tiimityötä. Mm. köysimiehet ovat piilossa pallon yläosan takana. Bloginpitäjä liepeitä pitelemässä oikealla. (Kuva: Ritva Mononen.)

Merkonomiopiskelija tai ammattikorkeakoulun tuleva tradenomi taas on useimmiten sellaista lajia, ettei varmistele vaan tekee (ja miettii seuraukset sitten myöhemmin). Tiedämme kummalla on keskimäärin parempi palkka.

Kumpikaan ei toki ole yksiselitteisesti hyvä tai huono toimintamalli. Eikä se varnaankaan kerro jakomielisyydestä, jos löytää itsestään kummankin vaihteen. Pikemminkin kyse on tasapainosta.

Carol Collier Kuhlthau toteaa erinomaisessa kirjassaan Seeking Meaning: a Process Approach to Library and Information Services kaksi henkistä perusorientaatiota, joista hän käyttää nimityksiä invitational mood ja indicative mood. Nämä vaihtelevat esimerkiksi tutkielmaa tekevän opiskelijan toiminnassa. Ensinmainittu merkitsee etenemistä ja uudelle avautumista, jälkimmäinen taas prosessin vaiheesta riippuen yhä uuden aineiston keräämistä tai tiettyyn näkökulmaan yhä syvemmälle  menemistä, sitä varmistelua. Kuhlthaun mallissa ovat keskeisessä osassa näiden orientaatioiden väliset vaihtelut ja siihen liittyvän epävarmuuden kanssa eläminen.

Tietointensiivisiä kehittämishankkeita ajatellen on onnekasta, jos tiimiin saadaan sopivasti kummankinlaista orientaatiota, laajemmin ehkä voisi puhua erilaisista tieto- tai toimintatyyleistä. Hankkeen dynamiikassa näiden näkökulmien ja niitä pääosin edustavien henkilöiden voi myös olettaa parhaimmillaan vaihtelevan: tosin on niin, että ekstrovertimpi luonne ei helposti anna tilaa kaverin toisenlaiselle, vaikka kuinkakin hyödylliselle orientaatiolle. Ihannetilanteessa nämä näkökulmat ruokkivat ja tukevat toinen toistaan.

Omassa hankkeessani näyttää siltä, että realistisen evaluaation toimintamallista löytyvät ne eväät, joilla yritetään yli erilaisten tiedonlajien välisestä kuilusta hankkeiden tiedonmuodostuksessa.

Creative Commons License
Tämä teos jonka tekijä on Juha Kämäräinen on lisensoitu Creative Commons Nimeä- Tarttuva 1.0 Suomi lisenssillä.