Valitsin esimerkkiartikkelin kohteeksi vanhan opinahjoni. Opiskelin 1980-luvun puolimaissa Raahen Porvari- ja Kauppakoulussa. Käytössäni on noilta ajoilta koulun satavuotisjuhlamatrikkeli, joka on edellisessä merkinnässä mainitsemani avainteksti. Oppilaitos vietti 125-vuotisjuhliaan 2007 ja julkaisi tällöin täydennystä historiikkiinsa.

1966824.jpg

Suomenkielisen Wikipedian logo. Käyttöoikeus: sitaattioikeus.

Artikkelin Raahen Porvari- ja Kauppakoulu ensimmäinen versio löytyy täältä. Käytän tuossa hyväkseni MediaWikin ikilinkki-ominaisuutta, joka mahdollistaa viittaamisen haluttuun versioon viimeisimmän version sijasta, johon linkit oletusarvoisesti kohdistuvat. Artikkelin viimeisin versio löytyy täältä.

Aloitin artikkelin laatimisen tiedonhankinnalla, käymällä kursorisesti läpi edellä mainitsemiani lähteitä ja tekemällä muistiinpanoja. Tässä vaiheessa otin käyttöön Wikipedian viiteapparaatin. Varsin pian laadin ensimmäisen version artikkelin tiivistelmänä toimivasta alkukappaleesta. Valitsin artikkelin alustaviksi luokiksi Suomalaiset oppilaitokset ja Raahe.

Oppilaitoksia ja muita organisaatioita tarkastelevissa artikkeleissa tulee tietynlainen rakenteellinen perusvalinta ja mahdollinen ristiriita sen mukaan, tehdäänkö artikkelista nykypäivää painottava vai historiallinen. Valitsin tässä tapauksessa linjaksi sen, että tiivistelmäkappale sisältää molempia, varsinainen artikkelin teksti alkaa nykytilanteesta ja sisältää sitten historiallisen osuuden. Näiden valintojen jälkeen artikkelin perusrakenne tuntuisi olevan kasassa.

Päädyin myös tekemään artikkeliin jonkinlaisen aikajanan. Materiaalin keräilin valtaosin jo aineistoon tutustuessani. Mindmanagerilla tallentaminen kävi kätevästi ja merkitsin samalla jo viitteet Wikipedian omalla esitystavalla. Wikipedian puolella tutkailin eri esitystapoja ja valitsin lopulta lähtökohdaksi taulukon, joka oli alkujaan tehty geologisen ajanlaskun maailmankausien esittämistä varten.

Joitakin ajatuksia uhrasin myös artikkelin kuvittamiselle. Tässä näkyy esimerkin paikallinen luonne: nykyaikaan liittyvää kuvitusta voivat helpoimmin tehdä paikalliset wikipediaanit Raahen seudulta käsin. Historiallisten vaiheiden kuvitusta löytyy matrikkelista. No, entäs ne tekijänoikeudet sitten?

On ainakin kolme suhteellisen suoraviivaista tietä saada käyttökelpoista ja riskitöntä materiaalia: 1. Käytetään Wikimedian Commons -tietokannasta sellaista aineistoa, jonka oikeudet eivät näytä ongelmallisilta (kuvaan ei ole liitetty jotain ns. ongelmamallinetta), 2. kuvataan itse ja ladataan kuva käytettäväksi esimerkiksi Public Domain - tai Creative Commons -lisenssillä sekä 3. käytetään riittävän vanhaa aineistoa. Tässä tapauksessa käytän esimerkinomaisesti toimintamallia 3:

Suomen tekijänoikeuslain nojalla sellainen valokuva, joka ei ole taideteos, tulee public domainiksi eli vapaaseen käyttöön 50 vuotta luomisensa jälkeen. Tämä on maallikon karvalakkimallinen käsitys asiasta. En ryhdy sitä tässä tarkemmin penkomaan. Asiantuntijat erikseen. (Ks. PD50-mallineen selitystä.)

Historiantutkijoilla on kaksi tässä yhteydessä käyttökelpoista käsitettä, nimittäin post (jälkeen) ja ante (ennen). Ne ovat tavallaan loogisia ajoituksen määrityksiä. Raahen Porvari- ja Kauppakoulua käsittelevän artikkelin tapauksessa koulun satavuotismatrikkeliin sisältyy näköispainoksena myös 50-vuotisjulkaisu vuodelta 1932. Siinä esiintyvät kuvat ovat siis (varman päälle) ante 1933. Tällöin ko. julkaisun ei-taiteelliset kuvat ilman muuta täyttävät PD50-lisenssin edellytykset.

Kuvan tietojen tallennus ja siirto Commons-aineistopankkiin onnistui ongelmitta. Sen sijaan kuvan sijoittelua artikkeliin täytyy vielä viilata. Artikkeliin voisi vielä lisätä esimerkiksi tietoja oppilaitoksessa opiskelleista tunnetuista henkilöistä sekä tarkentaa niin historiikkia kuin nykytilannettakin. Jäädäänpä odottamaan, löytyykö muita muokkaajia.

Creative Commons License
Tämä teos jonka tekijä on Juha Kämäräinen on lisensoitu Creative Commons Nimeä-Tarttuva 1.0 Suomi lisenssillä.