Blogin kirjoittamis- ja julkaisutapaa kuvaan hypertekstimäiseksi. Palaan tuohon käsitteeseen tarkemmin myöhemmin. Käytännössä se tarkoittaa tässä yhteydessä sitä, että jo kirjoittamisprosessin aikana tiedän yksittäisen merkinnän tulevan kytketyksi toisiin merkintöihin. Taaksepäin tämä on helppoa: kirjoitan merkinnän B, jonka linkitän jo olemassa olevaan merkintään A. Mutta tällainen rakenne olisi epäsymmetrinen. Niinpä tulen muokkaamaan ja linkittämään tekstejä edelleen, kunhan olen ensin kirjoittanut merkintöjä C, D jne., joihin aiemmat merkinnät luontevasti viittaisivat. Edellä käyttämästäni sanasta "hyperteksti" tulee siten aikanaan linkki merkintään, jossa aihetta käsitellään tarkemmin. 

Kirjoitusmallin perustelu on lyhyesti se, että myös käsittelemäni aihepiiri on rakenteeltaan hyvin verkkomainen ("deeply intertwingled", kuten Ted Nelson sanoisi, vaikka hänen tekstinäkemyksensä on huomattavasti radikaalimpi kuin omani). On siis jokseenkin mahdotonta päättää, mikä olisi "oikea" aloituskohta. Savolaisittain sysään vastuuta lukijalle.

Blogin päivitystahti tulee alun rakenteluvaiheen jälkeen olemaan karkeasti yksi merkintä viikossa. Tämä johtuu enimmäkseen siitä, että yksittäiset merkinnät ja useampia merkintöjä kattavat "projektit" vaativat tiedonhankintaa sekä koko lailla pohdintaa ja muokkaamista.

"Äänilajini" vaihtelee linjalla ammatillinen-puolitieteellinen-pakina. Käyttämäni lähteet esittelen tarvittaessa viittein ja kokoan erilliseen lähdeluetteloon.

Sovellan sisältöihin Creative Commons -lisenssiä Nimeä-Tarttuva 1.0 Suomi (Attribution-Share Alike 1.0 Finland). Sen ehtojen mukaan tekijän nimi on käytettäessä mainittava, ja jos sisältöä muokataan, omaksuttu tekijänoikeuksien osittainen luovutus "tarttuu" myös muokattuun versioon, joka siis noudattaa samaa periaatetta. Normaaliin viittaus- ja siteerauskäytäntöön tämä ei vaikuta millään tavalla.

Creative Commons License
Tämä teos jonka tekijä on Juha Kämäräinen on lisensoitu Creative Commons Nimeä-Tarttuva 1.0 Suomi lisenssillä.