Visiteerasin pitkästä aikaa ammattikorkean puolella. Vedimme Pirjo L:n kanssa hankekirjoittamisen orientaatiotilaisuuden eräälle amk-projektille. Tavoitteena on yhdistää asiakkaiden substanssi- ja projektiosaamista hankekirjoittamisen näkökulmiin sekä ajanmukaisiin ja -tasaisiin Wiki-välineisiin. Välituloksina tavoitellaan useampaa tekstiaihiota, joiden eteenpäin työstämistä tuemme Wiki-ympäristössä mm. kirjoitussuunnitelman sekä kannustavan lukemisen ja kommentoinnin avulla.

1287999387_img-d41d8cd98f00b204e9800998e

Pirjo esitteli hankekirjoittamisen metodologisen taustan. Tarkoituksena on antaa osallistujille jykevät ajattelun välineet oman toimintansa kehittämiseen hankkeiden ja niissä kirjoittamisen hyväksi. Orientaatio helpottaa myös meidän työskentelyämme myöhemmin, kun kehittävän työntutkimuksen perusajatukset ja eräät lähteet ovat jo tuttuja.

Itse lähdin esityksessäni siitä, että asiantuntijuuteen kuuluu kyky käytellä erilaisia oppimisen muotoja hankkeen eteenpäin viemiseksi. Asiantuntijuus merkitsee tästä näkökulmasta toisaalta kehittynyttä oman toiminnan hallintaa ja toisaalta sitä, että pystyy oppimaan uusia ajattelutapoja ja etsimään tarvittaessa asianmukaista tukea toiminnalleen. 

Hakkaraisen ym. esittämät erilaiset metaforat oppimisesta (tiedonhankinta, yhteistoiminta ja tiedon luominen) kirjoittamisella täydennettyinä muuntuivat esityksessäni hankekirjoittamisen taustalla yhdessä vaikuttaviksi orientaatioiksi. Lisäksi painotin sitä, että kaikkiin oppimisen (kuten laajemmin toiminnankin) muotoihin kuuluvat tarkoituksenmukaiset välineet, olivatpa ne käsitteellisiä tai esimerkiksi tietoteknisiä välineitä. On huolehdittava siitä, että koko arsenaali on ajantasaista eikä jokin osa laahaa pahasti muiden perässä. Tällainen laahus voi muodostua vaikkapa kirjoittamisen tavasta ja omaksutusta kulttuurista. Kirjoitussuunnitelma ohjaa miettimään uusia kirjoittamisen muotoja totunnaisten rinnalle ja kirjoitussopimus puolestaan auttaa ryhmää sitoutumaan tavoitteisiin.

Esityksen loppupuolella pistin osallistujat töihin tietokäsitystensä parissa. Tehtävänä oli kevyesti mallintaa ensin omassa työssä vastaan tulevia käsiterakenteita ja myöhemmin ryhmänä tarkastella vastaavalla tavalla projektin jäsennystä. Tarkoitus on aikaa myöten muodostaa tiedonhankintaa auttava tukirakenne, joka orientoi etsimään ja "ripustamaan" relevantteja tietoja hankkeen kokonaisuuteen. Tavoitteena on tietysti kirjoittamisen ja sen kautta hankkeessa oppimisen edistäminen.

Hankekirjoittamisen hyödyntäminen voi edellyttää melkoista muutosta ajattelussa, siksi tiukassa ovat näkökulmat kirjoittamiseen raportoimisena ja toisaalta yksityisenä prosessina. Tukemassamme hankekirjoittamisen sovelluksessa ajatellaan ensinnäkin, että kirjoittaminen itsessään on interventio, joka osaltaan suuntaa hankkeen kulkua täsmentyviä tavoitteita kohti. Toisekseen kirjoittaminen on kiinteä osa hankkeen etenemistä, ei mikään loppuhuipennus tai -ponnistus.

Wiki välineenä avaa kirjoitusympäristön ja -prosessit sekä niitä tukevan tiedonhankinnan ryhmätoiminnaksi. Meidän tehtävämme konsultteina on esimerkiksi pitää silmällä sitä, ettei kirjoittaminen ala solua takaisin vanhaan muottiin, vaikkapa yksilötyöksi, jossa prosesseja ja välituloksia peitellään ryhmältä. Myös tiedonhankintaa pyrimme edistämään jatkuvana kehkeytyvänä prosessina, ei esimerkiksi kirjoittamisen valmistelutoimena tai loppupuolelle sijoittuvana "paikkona". Tähän tarvitaan hankkeen kuluessa muuntuvia tietorakenteita, jotka suuntaavat tiedonhankintaa ja osoittavat sen etenemistä.

 Creative Commons License 
Tämä teos jonka tekijä on Juha Kämäräinen on lisensoitu Creative Commons Nimeä- Tarttuva 1.0 Suomi lisenssillä.