Visiteerasin eilen 4.6. Ammattioppilaitoskirjastojen 3. yhteistyöseminaarissa Tampereen ammattiopistolla Hervannassa. Seminaari kulki otsikolla "Arjen kokemuksia".

Seminaari koostui esitelmistä, workshop-tyyppisestä työskentelystä sekä yhteenvedosta.

Projektisuunnittelija Heidi Hongisto kertoi Tieto haltuun -hankkeesta Tampereella. Hanke kehittää lukiolaisten ja opettajien tiedonhallinta- ja informaatiolukutaitojen valmiuksia ja laittaa samalla lukioiden kirjastoja ja muita siihen liittyviä fasiliteetteja kuntoon. (Hankkeen vaiheista ja työtavoista ks. hankkeen blogi ja  Tieto haltuun -Ning-yhteisö.) Erityisesti panin merkille mm. seuraavaa:

Hankkeessa on saatu kirjaston ja koulun maailmat kohtaamaan. Tästä tärkeänä todisteena on mielestäni projektissa syntynyt ajatus luoda opettajan opas toisille opettajille siitä, miten tiedonhankinnan opetuksen ja ohjauksen integrointi tapahtuu käytännössä. 

Hankkeen kokonaisuuslaajuudesta kertoo jotain se, että mukana on 30 opettajaa ja kirjastolaista. Tampereen informaatiotutkimuksen laitos (tai mikä sen nimi nyt oli) on ollut projektissa myös mukana.

Pohjois-Karjalan ammattiopiston tietopalvelunhoitaja Mari Karjalaisen esityksessä tuli hienosti esiin se näkökulma, että tiedonhankinnan opetuksessa ja ohjauksessa voidaan yhdistää sekä käsitteellisiä malleja että maanläheistä ja jämäkkää, läsnäoloa ja aktiivista osallistumista vaativaa opetusta. Niinpä samaan kokonaisuuteen voivat sopia niin Kuhlthaun malli kuin itse kullekin kouluajalta tutut tarramerkit ahkerasta osallistumisesta. Moniäänisen kokonaisuuden toteuttaminen vaatii persoonaa, kun voitettavana on esimerkiksi kuilu opiskelijan omien kiinnostuksen kohteiden - joista hankitaan tietoa sujuvasti - ja opettajan antamien aiheiden - joista helposti mennään lukkoon - välillä.

1244185677_img-d41d8cd98f00b204e9800998e

Mari Karjalainen.

Tuija Hölttä Oulun seudun ammattiopistosta kuvasi niiden tehtävien moninaisuutta, joita voi vähitellen tulla erilaisten olosuhteiden ja tapahtumaketjujen kautta kirjastoa hoitavan henkilön kontolle. Kirjastolla voi olla vastuullaan niin liikuteltavat läppärivaunut kuin vuokravideoiden opetukselliseen käyttöön oikeuttavat lisenssitkin. Tämä on sitä arkea, joka ei näy strategioissa.

Ammattikorkeakoulua edusti tapahtumassa Taina Peltonen PIRAMK:n Ikaalisten toimipisteestä. Hän totesi esityksessään, että ammattiopistot painivat nyt samojen kysymysten kanssa kuin ammattikorkeat 10 vuotta sitten. Oma aktiivinen hakeutuminen ja äänen nostaminen ovat tärkeitä: "Kukaan ei tule kirjastosta hakemaan", vaan kirjastoihmisten on oltava kuulolla siellä missä tapahtuu ja päätöksiä tehdään. Kun tiedonhankintaa sovitetaan opetussuunnitelmiin, avoimet ja yleiset yhteistyöehdotukset eivät riitä, vaan paremmin menestytään yksilöidyllä, ammattimaisella sisältöehdotuksella.

1244181858_img-d41d8cd98f00b204e9800998e

Yleiskuva seminaarin loppupuolelta Tampereen ammattiopiston kirjastosta.

Ryhmätyöskentelyosuuksissa käsiteltiin seuraavia teemoja: 1. Hanketoiminta ja verkostot, 2. Tiedonhankinnan opetus ja ohjaus, 3. Oma kirjastoni, arjen kokemukset ja kokeilut sekä 4. Kirjaston integrointi opetukseen ja TVT-strategiaan. Itse olin ensimmäisessä teemaryhmässä. Yhteenvedot työskentelyistä ovat tulossa myöhemmin kirjastot.fi-sivustolle ja päivitän silloin linkit tähän.

Loppukeskustelussa mietittiin, millaisten yhteistoimintakuvioiden kautta ammattioppilaitoskirjastot voisivat paremmin hyötyä toistensa kokemuksista, saada niistä taustatukea luodessaan omia ratkaisujaan. On tarve saada AMOL-kirjastojen ääni kuulumaan selvempänä myös päättäjien korvissa. Oli surullista kuulla esimerkkejä piittaamattomuudesta ja ylikävelystä. Rukoillako sivistystä päättäjille vai ottaako entisen kasvattajan ote: korvasta kirjastoon? Kuulosti siltä, että molempia ääniä oli ilmassa. 

Kaiken kaikkiaan - oikein antoisa ja uutta näkökulmaa antava päivä Tampereella. Muuten, olen aina pitänyt hämäläisistä paikannimistä. Ne tuntuvat ikään kuin verkalleen silmää iskien sanovan, että minäpä merkitsen jotakin, mutta sinäpä et sitä (vielä) tiedä. Mikähän se lienee taustaltaan tämäkin Hervanta?

Creative Commons License
Tämä teos jonka tekijä on Juha Kämäräinen on lisensoitu Creative Commons Nimeä- Tarttuva 1.0 Suomi lisenssillä.