1966824.jpg

Suomenkielisen Wikipedian logo. Käyttöoikeus: sitaattioikeus.

Tuntematon kirjoittaja kommentoi seuraavasti ehdotustani, että Wikipediaan laadittaisiin esimerkiksi kirjasto- ja informaatiopalvelualaan liittyviä artikkeleita opiskelijavoimin: Opiskelijat on huonoja "wikipedistejä" siinä mielessä että jos homma ei kiinnosta ja pakko on tehdä, häiriö voi olla melkoinen.

Anonyymia kommentoijaa ei välttämättä tarvitsisi ottaa kovinkaan vakavasti. Tässä kommentissa on kuitenkin tiiviisti aika monta hyvää näkökohtaa.  Asenteellisesti se on aika murheellinen tapaus. Katsotaanpa:

Jos homma ei kiinnosta, silloin tehtävän antaja on yksinkertaisesti tunaroinut sen markkinoinnissa tai, kuten kasvatustieteilijät sanovat, motivoinnissa. Ehkä myös tehtävän konteksti on valittu kehnosti. Wikipedian artikkeleita laatimalla tai korjaamalla ei oikeastaan voi edes tehdä mitään kovin tylsiä, sanoo drillityyppisiä tehtäviä. Panna opiskelijat pelkästään linkittämään artikkeleita voisi olla tällainen häiriöaltis, harkitsematon drilli. Muuten tarkoituksenmukaisessa wikipediaprojektin suunnittelussa sisällön valintaa täydentää ajoitus ja muu tilanneharkinta sekä ryhmän tilanteen "lukeminen".

Suomalaisessa korkeakoulussa ei ole enää vuosiin ollut pakko tehdä mitään. Jonkinlaisia poikkeuksia - osallistumispakkoja - saattaa ehkä löytyä kieli- ja viestintäopinnoista ja muista menetelmällisistä osista. Yleensä kuitenkin löytyy vaihtoehtoisia suoritustapoja. Itse käyttäisin Wikipedian artikkelien laatimista nimenomaan vaihtoehtoisina suoritustapoina niille opiskelijoille, joilla on kiinnostusta ja edellytyksiä suhteellisen itseohjautuvaan tiedonrakenteluun. Hyviä kokemuksia on saatu myös kokonaisen opiskelijaryhmän työstä Wikipedian artikkelin parissa.

Suomenkielisen Wikipedian artikkeli Suomen maataloustukijärjestelmä on Laurean maaseudun kehittäjät -koulutusohjelman opiskelijoiden huhtikuussa 2007 aloittama ja suurelta osin tekemä. Versiohistoriasta näkyy, että myöhemmin artikkelia on täydentänyt pari anonyymia muokkaajaa ja muutama varsin tunnettu wikipediaani. Lehtori Jukka Korhonen ja minä ohjasimme työskentelyä. Työ aloitettiin kertomalla Wikipediasta tiedontuottamisen kannalta ja esittelemällä riittävät syntaksit, työkalut ja käytännöt. 

Aihepiirin hahmottelun työkaluksi otettiin Microsoft Vision mindmapping-alusta, johon koottiin yhteisesti artikkelin piiriin kuuluvia käsitteitä ja alustavia näkökulmia sekä jaettiin työvastuut opiskelijoiden pienryhmille. Tämä prosessi oli tärkeä osa motivaation luomisessa. 

Opiskelijat kirjoittivat omat osuutensa pääosin ensin tekstinkäsittelyohjelmassa. Koska kyseessä oli uusi aloitus, voitiin menetellä näin. Ongelmien ilmetessä ne ratkaistiin yhdessä siten, että myös muut kuin asianosaiset voivat oppia ratkaisusta. Suurempia motivaatio-ongelmia emme havainneet. Ryhmien sisällä saattoi toki tapahtua tunnettua epätasaista työnjakoa. Jälkeenpäin tarkastellen huomaa, että meidän olisi pitänyt edellyttää tarkempia lähdeviitteitä.

Tokihan Wikipediaan - kuten kaikkeen sosiaaliseen mediaan ja kaikkiin julkisiin tiloihin ja pintoihin, ei sen puoleen - liittyy häiriökäyttäytymistä ja sen liepeille luettavaa toimintaa. Seuratkaapa Tuoreet muutokset -lokia illalla joskus yhdeksästä eteenpäin: kapakoiden nettikoneista ja bilekämpistä löytyvät ne todelliset häiriölähteet. Onneksi paikalla on myös palauttajien ja lätkääjien valpas yhteisö: häiriöt poistetaan ja pinttyneet häiriköt blokataan aika nopeasti. Joskus artikkeleita täytyy lukita niihin kohdistuvan häiriön vuoksi. Erikoinen ja huolestuttava tällainen tapaus suomenkielisessä Wikipediassa oli ns. levykehäirikkö, henkilö tai ryhmä, joka toistuvasti ja sitkeästi eri tunnuksilla vandalisoi artikkelia Levyke. Nämä tapaukset ovat kuitenkin pieni vähemmistö. Suurin osa muokkaajista on liikkeellä vilpittömin mielin, kukin omilla kyvyillään ja asiantuntemuksen alueillaan. Huonoja wikipedistejä ei ole olemassakaan, mutta kaikki voivat toki kehittyä paremmiksi.

Wikipediaan kohdistuvaa kritiikkiä on tarkasteltu siinä itsessään esimerkiksi projektisivulla Wikipedia:Kommentteja Wikipedia-kritiikkiin. Laajemmin erilaisia näkökulmia löytyy vaikkapa Wikipediaa käsittelevistä esseistä. Toiminnallisen johdatuksen Wikipedian maailmaan löytää sivulta Wikipedia: Tervetuloa Wikipediaan.

Wikipedia-sarja päättyy tähän.

Creative Commons License
Tämä teos jonka tekijä on Juha Kämäräinen on lisensoitu Creative Commons Nimeä-Tarttuva 1.0 Suomi lisenssillä.